Wat heeft u aan een Harvi als extra optie voor de Zappi?

Wat is een Harvi

De Harvi is een slim klein apparaat dat communiceert met uw Zappi. Hiermee kan de Zappi de stroomproductie van uw zonnepanelen meten en weergeven. 

Een Harvi is niet noodzakelijk voor de correcte werking van de Zappi, maar geeft wel een leuk extra inzicht op het display en de app.

De Harvi wordt geplaatst in de buurt van de Zappi.

Wat ontbreekt er dan zonder Harvi?

Functioneel ontbreekt er niets. Ook zonder Harvi kan de Zappi volledig op zonne-energie laden en load balancing toepassen voor de fast modus.

Het enige wat niet zichtbaar is in de app en op het display van de Zappi is hoeveel de zonnepanelen produceren. De Zappi weet alleen wat er over is en gebruikt dat voor het bepalen van de laadsnelheid.

Echter, de Zappi kan in de app en op het laadstation tonen wat de actuele opbrengst van uw zonnepanelen is. Zie de schermafdruk hiernaast in het rood omlijnd. Voor deze extra display functionaliteit is een Harvi als extra optie nodig voor de Zappi.

In bovenstaand voorbeeld: middels de communicatie met de Harvi wordt getoond dat er de zonnepanelen een actuele opbrengst hebben van 2.2kW. De auto wordt geladen met 1.6kW en het huis verbruikt 0,6kW (2.2 kW opgewekt – 1.6 kW voor het laden van de auto). Daarmee is het netto verbruik op de hoofdaansluiting nul. Er wordt niets teruggeleverd, maar ook niets verbruikt vanaf het net.

Werkt de Zappi ook zonder Harvi?

Ja! De kracht van de Zappi is de mogelijkheid om volledig te laden op zonne-energie. Simpel gezegd: alles wat er teruggeleverd wordt, is ‘over’ en kan door de Zappi gebruikt worden om de auto te laden.

De Zappi meet dit op de hoofdaansluiting van uw woning. Hierdoor weet de Zappi wat het netto verbruik van uw woning is. Hierdoor is tevens load balancing mogelijk. Hiermee bepaalt de Zappi in de fast modus hoeveel stroom er nog beschikbaar is en kan de Zappi zo snel mogelijk laden. Bijvoorbeeld als de kookplaat aan gaat, gaat de Zappi direct minder snel laden om de hoofdzekering niet te overbelasten.

Dus ook zonder Harvi werkt de Zappi perfect. Volledig op zonne-energie laden en load balancing voor de fast modus.

In het voorbeeld zien we dat de auto geladen wordt met 1,6kW en het netto verbruik is nul. Zonder Harvi zien we niet wat de zonnepanelen opwekken en dus ook niet wat het huis verbruikt. De Zappi doet wat het moet doen: de auto volledig laden met zonne-energie.

Plaatsen van een Harvi als extra optie voor de Zappi – meerwerk

Nogmaals; de Zappi werkt volledig correct zonder de Harvi als extra optie. Echter merken we dat klanten na montage vaak vragen alsnog een Harvi te installeren. Daarmee kunnen alle opwek- en verbruikscijfers op één plek worden getoond.

Als tijdens installatie direct een Harvi mee geplaatst wordt, rekenen we daarvoor € 145,00 meerwerk exclusief BTW op de eindfactuur. Dit betreft de levering van de Harvi en één meetklem (voor een 1 fase PV omvormer), installatie en configuratie. Als de Harvi later geïnstalleerd moet worden, maken we daar een aparte offerte voor. Hou dan rekening met een hoger bedrag in verband met een extra bezoek.